Uitgelicht: GreenTown Curaçao

02 juli, 2015 Icemedia

Aangezien duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid belangrijke elementen zijn binnen Icemedia’s cultuur, hierbij meer aandacht voor de Stichting GreenTown Curaçao. GreenTown Curaçao, een initiatief van onder andere dezelfde oprichter als Icemedia, zet zich in voor meer duurzaamheid op Curaçao. Het doel is om in de toekomst een duurzame stad te creëren op de plek waar momenteel nog een zwaar vervuilende olieraffinaderij staat. De vervuiling van deze raffinaderij heeft negatief effect op het milieu en een gemeenschap van 20,000 mensen, onder wie 5,000 kinderen. Buiten de doordringende stank, stoot de raffinaderij grote hoeveelheden broeikasgassen uit. Deze gassen zijn zeer schadelijk voor het milieu en de algemene gezondheid. Green Town moet het positieve, gezonde alternatief worden van deze raffinaderij. Deze stad zal zorgen voor 16,000 nieuwe banen en een significante toename van overheidsinkomsten. Daarbij moet deze stad volledig voorzien zijn van duurzame energie.

Sinds de oprichting van de organisatie zijn verschillende stappen ondernomen om aandacht te vestigen op de huidige situatie en de positieve verandering die Green Town kan brengen. Zo is GreenTown Curaçao Netherlands, de Nederlandse tak van de stichting, in februari 2015 een gesprek met leden van de Tweede Kamer aangegaan om een actievere rol van Nederland in het proces van verduurzaming op en rondom de raffinaderij te bespreken. Diezelfde week is GreenTown Curaçao in gesprek gegaan met de Staten van Curaçao om de plannen te bespreken. Ondanks dat daadwerkelijke realisatie nog niet actueel is ontbreekt het aan ambitie niets! 

Voor meer informatie over de stichting http://www.greentowncuracao.com